Z finančných prostriedkov vyzbieraných z 2% z daní
organizujeme celoročne nasledovné aktivity: