Klub Aktívneho Myslenia

Aktívne do hôr a na ihriská

Klub Aktívneho Myslenia (KAM) je občianskym združením založeným v roku 2010 v Bratislave za účelom organizovania voľnočasových a športových aktivít.

Patrí sem napríklad dnes už prestížny KAM Športovec Roka, kde každý mesiac pozývame všetkých VÁS účastniť sa vždy iných disciplín a zbierať body do kazdoročného vyhodnotenia.

Pravidelne sa venujeme horským výstupom a výletom podľa aktuálnej chuti, vymýšľame pobyty v prírode, navaríme guľáš, či usporiadame futbalový alebo volejbalový turnaj.

Pri našich aktivitách sme Transparentní, robíme ich s Energiou a nadšením, no zároveň Racionálne, Aktívne zapájame ľudí okolo seba, a to všetko pri zachovaní toho hlavného, čím je Zábava. Veď kedy už, keď nie TERAZ?

kam_logo

Klub Aktívneho Myslenia
Trnavská cesta 23
83104 Bratislava
IČO: 42178452
kamclubmail@gmail.com