Absolvované disciplíny (vrátane víťazov)

Celkoví víťazi KAM Športovca Roka (vrátane pódiových umiestnení)