Klub Aktívneho Myslenia prispel nákupom potrebných školských potrieb pre Detský domov v Handlovej:

detsky_domov